30min
1
利用家中香草盆栽製造自家意式意粉
Introduction
你用家中 香草盆栽有迷迭香及 百里香 用蕃茄自製蕃茄醬作意粉
Steps
Steps
Ingredients
Steps
Ingredients
Step 1
純橄欖油以迷迭香起鑊 然後加入番茄煮至出得淋身, 調味可加入少量鹽,糖
Step 2
同步煮水加入意粉. 意粉包裝上時間約主八成時間就可以, 因為之後會加入 番茄醬一同煮
Step 3
亦隨後亦可加入百里香,百里香弄碎發放香味
Step 4
將8成煮熟的意粉放入正在煮的番茄醬
Step 5
問上加入胡椒粉芝士之旅隨你喜歡
--UAT--