15min
4
水牛芝士沙律
Introduction
簡單方便, 又新鮮, 作前菜或主菜亦可. 時間緊迫之下最佳選擇.
Steps
Steps
Ingredients
Steps
Ingredients
Step 1
蕃茄切片,水牛芝士切片,盡量 大細相似, 排好上碟 ,加超級橄欖油及黑醋, 再加少許黑椒粒。
Ingredients
Serving: 1 ppl
水牛芝士
一個
超級橄欖油
少量
少量