S06. Kingsland Barber
53739924
1200 - 2200
Shop06 http://kingslandbarber.com
描述
Kingsland Barber 为男士提供全面的专业理容体验,店内的理发师专门经典绅仕造型服务,例如经典理发、修剪胡须及泡沫剃须。Kingsland Barber 亦为顾客精选一系列优质的男士美容产品,一站式让顾客选购所需美容体验。
标签
经典剪发
湿剃
胡子修剪
相关文章
--UAT--